Czcionka:

A+A-

Kontrast:

Plan dnia

 • 7:30-8:00 - Schodzenie się dzieci do przedszkola. Zabawy dowolne służące realizacji pomysłów dzieci.
 • 8:00-8:30 - Zabawy swobodne oraz integrujące grupę. Ćwiczenia ogólnorozwojowe (np. rozwijające percepcję wzrokową i słuchową, grafomotorykę, ćwiczenia motoryki małej itp.). Rozmowy kierowane na tematy zgodne z zainteresowaniami dzieci. Gimnastyka poranna. Czynności samoobsługowe – porządkowanie sali po zabawie.
 • 8:30-9:15 - Śniadanie
 • 9:15-9:30 - Czynności higieniczne po śniadaniu
 • 9:30-10:30 - „Czas w kole” - realizacja zadań edukacyjnych, programowych oraz zajęcia muzyczne, językowe, ruchowe, plastyczne, eksperymentalne.
 • 10:30-11:00 „Czas dla mnie” - zabawy dowolne służące realizacji pomysłów dzieci. Czynności samoobsługowe – porządkowanie sali po zabawie.
 • 11:00 – 11:30 - Drugie śniadanie – owoce i warzywa
 • 11:30 -12:30 - Spacery, zabawy dowolne w ogrodzie wg propozycji dzieci.
 • 12:15-12:30 - Czynności higieniczne przed obiadem, służące kształtowaniu umiejętności samodzielnego korzystania z toalety oraz dbałości o odpowiednią higienę osobistą.
 • 12:30 – 13:00 - Obiad
 • 13:00-14:00 - Relaksacja przy muzyce klasycznej lub bajkowych słuchowiskach. Czytanki razem i osobno. Zajęcia dodatkowe/zabawy dowolne/wyjście do ogrodu.
 • 14:00- 15:00 - Rozwijamy nasz język – zajęcia z drugiego języka
 • 15:00 – 15:30 - Podwieczorek
 • 15:30-17:30 - „Ćwiczę i rosnę” - zajęcia sportowe, ruchowe. Zabawy w kącikach zainteresowań. Zabawy w ogrodzie słuchanie opowiadań nauczyciela na podstawie literatury dziecięcej (ewentualnie czytanie fragmentów książek), zabawy rozwijające umiejętności prospołeczne, itp. Zajęcia dodatkowe dla chętnych dzieci (taniec, lekcje śpiewu, lekcje pianina, robotyka etc.)
Data dodania: 2017-01-12 21:25:25
Data edycji: 2023-03-16 16:03:42
Ilość wyświetleń: 4120
zielony napis Happy Childhood

Kiedy śmieje się dziecko, śmieje się cały świat

Janusz Korczak
Bądź z nami
Aktualności i informacje
Logo Facebook
Facebook